Veiligheid Enquête

Geplaatst op 9 april 2021

Geachte heer/mevrouw,

Wij voeren een onderzoek uit voor onze opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de Thorbecke Academie van NHL Stenden. Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in de veiligheidsgevoelens van inwoners van Camminghaburen rondom 3 locaties in de wijk. De drie locaties zijn het winkelcentrum Lieuwenburg, Bicornus (het halfrond) en de pannakooi achter de Dr. Algraschool.

Om achter deze gevoelens te komen hebben wij een enquête ontwikkeld die wij graag bij bewoners van de wijk willen afnemen. Het is belangrijk om te weten dat alle gegevens die met de enquête verzameld worden volledig anoniem verzameld worden. Ook verwijderen wij alle gegevens die wij via de enquête verzameld hebben zodra wij ze verwerkt hebben voor ons onderzoek.

Zou u ons kunnen helpen met het verspreiden van de enquête in bijvoorbeeld buurtwhatsappgroepen of een wijkkrant? Als u ons kan en wil helpen zou u dan het bericht in de bijlage willen delen binnen de wijk?

Wij willen u heel erg bedanken voor uw hulp.

Met vriendelijke groet,

Xander Bouwman
Bouke van Drogen
Steven Harkema
Thiemo Wanrooij

Voor de Enquête klikt u op de onderstaande PDF

 

« Naar overzicht