VERKORTE VAARROUTE VIA KURKEMEER NAAR CENTRUM VAN DE STAD.

Geplaatst op 26 juli 2017

VERKORTE VAARROUTE VIA KURKEMEER NAAR CENTRUM VAN DE STAD.
Vanmorgen is een start gemaakt met de werkzaamheden om de doorvaart mogelijk te maken. Het vaarwater de Kurkemeer krijgt via een doorsteek ter hoogte van de Friese Poort een verbinding met het vaarwater de Tijnje, deels door het broedegebied van de Meeuwenkolonies waar veel actie om is gevoerd. Er blijft echter nog een behoorlijk broedgebied in stand voor de vogels.
Uit milieu oogpunt is er ook iets voor te zeggen dat de pleziervaart door de verkorte route nogal wat brandstof gaat besparen.Ook goed voor het milieu.

« Naar overzicht