Verlichting fietspaden

Nieuwe verlichting langs kanaalweg maar niet langs Noordelijk fietspad. 

De nieuwe verlichting langs de Kanaalweg is gebaseerd op uitgangspunten die we hanteren bij alle vernieuwingen. Om die reden is ervoor gekozen om het fietspad aan de zuidkant goed in het licht te zetten, dit betreft een hoofdfietsroute. Fietsers hebben daardoor een goed verlichte verbinding tussen Camminghaburen en De Centrale en een goed verlichte mogelijkheid om het fietspad langs het Vliet te bereiken. Het fietspad aan de noordzijde is ondergeschikt, vandaar dat hier geen verlichting wordt geplaatst.

De verlichting langs de rijbaan wordt weggehaald omdat auto’s zelf goede verlichting hebben.

In 2019 worden de aansluitingen van de Grovestins/Kanaalweg op de Anne Vondelingweg en Esdoornstraat aangepakt. Dat betekent dat ook de verlichting bij deze aansluitingen zal worden vernieuwd. We kunnen dan het noordelijke fietspad nog eens bekijken, maar vooralsnog zijn we niet van plan hier verlichting te plaatsen.

Wijkpanel reageert per brief op de voorstellen van de Gemeente.

Geachte heer Oppewal,

Hierbij reageren wij op uw mail van 29-01-2018 betreffende het verwijderen van de verlichting van het noordelijk fietspad aan de Kanaalweg.

Het noordelijk fietspad is beslist niet van ondergeschikt belang. De raad heeft besloten dit fietspad te laten bestaan en daarmee gelijkwaardig te laten zijn aan het zuidelijk fietspad bij het maken van een keuze door de fietsers in de route naar en van de binnenstad.

Dit houdt in dat de verlichting van het noordelijk fietspad aan de normale eisen dient te voldoen die aan een hoofdfietsroute gesteld behoren te worden.

Wij vragen in het geheel niet om het plaatsen van nieuwe lichtmasten langs het noordelijk fietspad, integendeel. Deze gedachte is bij ons beslist niet opgekomen.

Wij vragen slechts om drie of vier lichtmasten te laten staan op het traject vanaf de brug over het Vliet tot aan de kruising met de Esdoornstraat, in plaats van het verwijderen van alle tien de lichtmasten daar ter plaatse.

Ook is het mogelijk de lichtmasten voorlopig te laten staan in afwachting van de definitieve uitwerking van de aanpassing van de kruising Kanaalweg/Esdoornstraat in 2019. De verlichting van het noordelijk fietspad wordt hier dan ook bij betrokken, zoals u vermeld in de laatste alinea van uw mail.

Wanneer de lichtmasten de komende weken worden verwijderd en in 2019 alsnog wordt besloten dat verlichting wenselijk is, betekent dit een aanzienlijke kapitaalvernietiging en kostenverhoging die dan in het geheel niet nodig geweest bleken te zijn.

Met vriendelijke groet,

Wijkpanel Camminghaburen
Willem Bijleveld, secretaris