Verlichting Noordelijk FIETSPAD BLIJFT Voorlopig BESTAAN !

Verlichting Noordelijk FIETSPAD BLIJFT Voorlopig BESTAAN ! Wijkbewoners blijf scherp opletten tijdens de werkzaamheden aan de Kanaalweg / Grovestins. Tijdens een wandeling langs de route zag men dat er lantaarnpalen werden weggehaald / verplaatst en of vernieuwd. Op de vraag waarom men dit aan het doen was, werd doorverwezen naar de gemeente. Aldus geschiede. In eerste instantie zou de bestaande verlichting aan de rechterzijde van de Kanaalweg vanaf de afslag Esdoornstraat tot aan de steenhandel bij de brug over het Vliet worden weggehaald. Na een aantal mails met vragen en antwoorden kregen we op 31-01-2018 ‘s morgens een mail van de gemeente.Onze vraag aan de gemeente om er een aantal langs het bestaande noordelijke fietspad te laten staan, is beantwoord met de volgende woorden: “We laten op verzoek (voorlopig) een aantal lichtmasten langs de rijbaan van de Kanaalweg (tussen Esdoornstraat en Vliet) staan. Bij de uitwerking van de extra verkeersmaatregelen in 2019, waartoe de raad in 2017 heeft besloten, komen wij met een definitieve oplossing. In principe verdwijnt de verlichting van de hoofdrijbaan Kanaalweg, zoals we ook op meerdere plekken hebben gedaan (bijv. Dammelaan). Gebruikelijk verlichten we dan de fietspaden wel. In ons project hadden we daar ook rekening mee gehouden: er komt nieuwe verlichting langs het nieuwe fietspad dat we aan de zuidzijde aanleggen.

We hadden er echter in het verlichtingsplan geen rekening mee gehouden dat het noordelijk fietspad zou moeten blijven bestaan. Dat raadsbesluit betekent nl dat er ook nieuwe lichtmasten langs het noordelijk fietspad zouden moeten worden geplaats

.Aldus de Projectleider gemeente Leeuwarden.”