Verslag bewonersavond 16 maart

Bewonersavond Camminghaburen met als thema Wij(k) Veilig werd maandagavond 16 maart goed bezocht. Na de opening door de voorzitter van het Wijkpanel  Maaike Drost-Woudwijk stelde deze haar huidige team aan de bewoners voor. Als eerst genodigde kwam de Wijkagent aan het woord, welke uitleg gaf over de veiligheidsaspecten in de buurt en hoe jezelf preventief kunt meewerken aan een veiliger leefomgeving. Ook de bereikbaarheid van de wijkagent kwam aan de orde, waarbij duidelijk werd gesteld dat als er zaken spelen in de wijk die niet door de beugel kunnen, altijd contact kan worden opgenomen met de politie. Na een eerste korte koffie pauze kwam de buurtpreventie breed aan de orde. Camminghaburen heeft zoals nog een aantal wijken een eigen buurtpreventieteam opgericht. Het zijn vrijwilligers (burgers) die bereidt zijn een oogje in het zeil te houden als het gaat om misstanden in de wijk. De Gemeente steunt deze burgerinitiatieven. Het buurt preventieteam kreeg dan ook tijdens hun officiële installatie uit handen van raadslid Harry v.d Molen, namens de Gemeente een officieel winter-jack met herkenbare tekst onder luid aplaus van de zaal uitgereikt. Op vragen of er nog meer gegadigden zouden willen deelnemen aan het preventieteam kwam vooralsnog geen reactie uit de zaal. Na een tweede pauze kregen de bewoners veel tips mee van de voorlichter van de brandweer. Dat een rookmelder onontbeerlijk is in de vluchtroutes, omdat als je slaapt niets ruikt en daardoor eerder bewusteloos kan raken door rookverstikking. Ook dat je bij brand maar een paar minuten hebt om weg te komen.
Ken daarbij vooraf vooral uw vluchtplan en zoek van tevoren uit, welke routes binnenshuis mogelijk zijn om tijdig de woning te kunnen verlaten.Veel leerzame tips die nog eens visioneel door beeld en geluid werden ondersteund. Na afloop was er nog een gratis loterij waarbij bewoners een aardig prijsje konden winnen, zoals rookmelders fietslampen enzovoort. Ook was er het nodige informatie-materiaal voor handen om mee te nemen. Al met al een zeer geslaagde avond die je als bewoner eigenlijk niet had mogen missen.

HET BUURT PREVENTIETEAM CAMMINGHABUREN.
Geinstalleerd 11 maart 2015

Het buurt preventieteam Camminghaburen  (MFC. Camminghastins)