Vrijwilligers gevraagd voor bediening maaltijden 17.00 -19.30 uur

Geplaatst op 26 juli 2019

Beste vrijwilligers en coördinatoren van activiteiten,

Na de vakantie, uiterlijk 1 september starten de activiteiten weer in MFC Camminghastins. Om dit mogelijk te maken hebben we u als vrijwilliger nodig. Samen met andere mensen uit de wijk Camminghaburen. We hopen dat u zich samen met ons wilt inzetten om alle activiteiten in het najaar door te laten gaan. Bij een aantal activiteiten zijn vooral ’s avonds vrijwilligers nodig. Dit kan voor een bepaalde periode, een vaste avond of meerdere avonden zijn. Op bijgevoegd formulier kunt u aangeven of en hoe u zich wilt inzetten voor MFC Camminghastins. Ook als dit voor u niet mogelijk is horen we dit graag.

Bediening bij de maaltijden
Vijf avonden in de week is er van 17.30 tot 19.30 een maaltijd in het MFC. Er zijn meerdere vrijwilligers nodig om tijdens deze avonden de tafels te bedienen en drankjes in te schenken. Dit kan voor een vaste avond of voor meerdere avonden.

Let op: om als vrijwilliger in de bediening te werken, is het nodig dat ten minste één van de vrijwilligers een certificaat heeft voor Sociale Hygiëne en HACCP. De cursussen zijn kosteloos te volgen via het MFC.

Het draaien van een bardienst na 17.00 uur
Het MFC is geopend als er activiteiten zijn. Op deze avonden is het nodig dat er één of twee vrijwilligers zijn die de bardienst kunnen draaien.

Let op: om als bardienst te draaien, is het nodig dat ten minste één van de vrijwilligers een certificaat heeft voor Sociale Hygiëne en HACCP. De cursussen zijn kosteloos te volgen via het MFC.

Afsluiting van kassa en het gebouw
Als het MFC ’s avonds geopend is moet het gebouw worden afgesloten. Dit geldt ook voor de kassa. We zoeken een kleine club vrijwilligers die deze taak op zich kan nemen. Het zijn geen ingewikkelde taken, maar wel taken die zorgvuldig moeten gebeuren. Het bestaat uit het uitdraaien van de transacties, het tellen van geld, opruimen van contant geld, het klaarzetten van de kassa voor de volgende dag en het afsluiten van het MFC inclusief het alarm. Deze taken of een van beiden kunnen mogelijk gekoppeld worden aan de persoon die ’s avonds de bardienst draait en /of een activiteit begeleidt.

Wij hopen dat u een taak op zich kunt nemen. Mogelijk gekoppeld aan het moment dat u al actief bent binnen MFC Camminghastins. Op bijgevoegd formulier kunt u uw voorkeuren aangeven. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar mfc.beheerstichting@camminghaburen.nl. of inleveren bij de bar /bheerder van het MFC.


Hartelijke dank en een fijne zomervakantie gewenst,
Bestuur beheersstichting MFC Camminghastins

« Naar overzicht