Werkzaamheden fietspaden Grovestins

Geplaatst op 1 juli 2018

Bewoners en bedrijven Grovestins e.o.

LEEUWARDEN

Werkzaamheden fietspaden Grovestins

H. Stellingwerf

Stadsontwikkeling en –beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting/CT

14 058

26 juni  2018

Geachte heer/mevrouw,

In de periode van maandag 27 augustus  t/m vrijdag 1 december worden er fietspaden vernieuwd aan de Grovestins tussen de Frittemastate en de Jornsmastate. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerdHet doorgaand fietsverkeer is niet gestremd. Fietsers kunnen ter plaatse van de werkzaamheden gebruik maken van het fietspad aan de overkant van de straat. Heeft u vragen heeft over de uitvoering? Dan kunt u contact opnemen met Haije Stellingwerf, die het werk namens de gemeente begeleidt.
Zijn telefoonnummers zijn 14058 of 06-43365343.

Met vriendelijke groet,

Haije Stellingwerf 

Gemeente Leeuwarden

 

« Naar overzicht