Wijkactiviteiten in agenda rubriek

Nu de de wijkvereniging verandert in een stichtingsvorm, verandert er ook het één en ander op het organisatievlak rond de activiteiten.
Steeds meer activiteiten worden gezamenlijk ontplooit vanuit een activieiten commissie bestaande uit diverse geledingen, zowel in het MFC Camminghastins als daar buiten.
Dit houdt in dat wij hebben besloten voortaan alle activiteiten onder de Camminghastins, Nieuws of de Agenda te laten vallen.

Klik voor meer activiteiten informatie op  agenda rubriek