Wijkpanel Camminghaburen

Het wijkpanel is gesprekspartner voor de gemeente. Het panel zet zich samen met de gemeente in voor een schone, veilige en prettige leefomgeving. U kunt bij uw wijkpanel terecht als u ideeën hebt over ontwikkelingen in onze wijk.
Het panel vergadert iedere tweede dinsdag van de maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Graag eerst even mailen..Adres: Lieuwenburg 2
Postcode: 8925CK
Plaats: Leeuwarden.
Telefoonnummer:
E-mailadres: wijkpanelcamminghaburen@gmail.com
Website: http://www.camminghaburen.nl/wijkpanel-camminghaburen-1.html