Privacybeleid

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, waarom we deze persoonsgegevens verzamelen én hoe we hiermee omgaan. Wij vinden het belangrijk dat uw online privacy gerespecteerd wordt en gaan daarom erg zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Samen streven we ernaar om de online privacy van iedereen veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Onze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Wijk Camminghaburen, Lieuwenburg 2 in Leeuwarden. Wijk Camminghaburen is ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer 01110074. Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kan dat via ons telefoonnummer 058-2662525 of via ons e-mailadres: webredactie@camminghaburen.nl.

Doel gegevensverzameling
De verantwoordelijken voor de website www.camminghaburen.nl gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Wij zullen niet meer gegevens van u opslaan dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor u uw gegevens achterlaat. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze privacyverklaring. Hieronder staan verschillende doelen waarvoor uw gegevens verwerkt kunnen worden:

1. Contact: Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Wijk Camminghaburen via het contactformulier. In het contactformulier wordt echter alleen gevraagd naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om uw vraag te kunnen beantwoorden of u een dienst aan te kunnen bieden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres, postcode en woonplaats

2. Reactieformulier: Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u het reactieformulier invult. In het reactieformulier kunt u uw vragen kwijt, uw ideeën indienen en ook aanschuiven voor overleg. In het reactieformulier wordt echter alleen gevraagd naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om uw vraag en/of idee zo goed mogelijk te beantwoorden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres, postcode en woonplaats

3. Reserveren van een duofiets: Uw persoonsgegevens zullen worden verzameld als u via onze website een duofiets wilt reserveren. In het reserveringsformulier wordt echter alleen gevraagd naar de persoonsgegevens die wij nodig hebben om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het reserveren van een duofiets. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

4. Inschrijven voor donateurschap: Bij Wijk Camminghaburen zijn wij altijd op zoek naar donateurs. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u het inschrijfformulier invult om donateur te worden. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd naar de persoonsgegevens die we nodig hebben. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres, postcode en woonplaats

5. Aanmeldingsformulier voor inbraak preventieteam: Wij verzamelen en werken uw persoonsgegevens als u zich opgeeft voor het inbraak preventieteam. In dit contactformulier vragen we naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij verzamelen daarom de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Adres, postcode en woonplaats

Duur gegevensverzameling
Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wel bewaren we persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

1. Contactformulier: Op het moment dat u contact opneemt met Wijk Camminghaburen via het contactformulier, worden uw persoonsgegevens opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden voor een onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een verzoek voor verder contact worden uw persoonsgegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn.

2. Reactieformulier: Als u een vraag heeft of ideeën wilt indienen via het reactieformulier, worden uw persoonsgegevens bewaard en opgeslagen op de mailserver. Als uw vraag is beantwoord en alles is afgehandeld, worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is. 

3. Reserveringsformulier: Zodra de reservering voor een duofiets is afgehandeld en alles goed is verlopen, vernietigen wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben en bewaren ze niet langer dan nodig is. 

 4. Inschrijven voor donateurschap: De opslag van deze persoonsgegevens is voor een onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk op elk moment afmelden als donateur.

5. Aanmeldingsformulier voor inbraak preventieteam: Net als het formulier voor het donateurschap is de opslag van deze persoonsgegevens voor een onbepaalde tijd. Als u zich wilt afmelden, kan dat op elk moment. Dan worden uw persoonsgegevens niet meer langer bewaard. 

Delen van persoonsgegevens met anderen
De informatie die binnenkomt via de diverse formulieren kan intern worden gedeeld door de websiteverantwoordelijken, te zien onder ‘contact’. Ook de beheerder van de site zal toegang krijgen tot eventuele persoonsgegevens. Wij zullen deze persoonsgegevens niet doorsturen naar derden indien dit niet in overeenstemming is met onze eigen doelen en de verplichtingen zoals gesteld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook kiezen wij in sommige gevallen ervoor om werkzaamheden uit te besteden:

Internetbureau Speak: Bij het doorsturen van onze online formulieren maken we gebruik van de computersystemen van derden, waaronder de servers van Internetbureau Speak in Heerenveen. Zij verwerken uw voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, woonplaats en uw internetadres (IP- adres). Internetbureau Speak verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring van Internetbureau Speak.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de formulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw browser. Dit beschermt uw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. U kunt erop rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
Indien er persoonsgegevens verzameld worden en u deze graag wil inzien, zoals ingevuld door middel van een formulier, dan heeft u het recht om deze in te zien. Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? In dat geval heeft u het recht om uw gegevens aan te passen. Wilt u graag dat uw persoonsgegevens worden overgedragen dan heeft u het recht om deze door ons te laten overdragen. Wij zullen uw gegevens dan in leesbare vorm naar u zenden voor overdracht of naar de partij waar u het naar verzonden wil hebben. Indien u niet wil dat wij gegevens van u opslaan of indien u toch graag uw gegevens wil laten verwijderen, bijvoorbeeld ingevuld via een enquête, dan heeft u het recht om deze te laten verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webredactie@camminghaburen.nl. Binnen vier weken zullen wij op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Wijziging privacyverklaring
Wij controleren regelmatig onze privacyverklaring en kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als we dit doen, zullen we dit op onze website aankondigen. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we in ons archief op. Mocht u deze willen raadplegen, kunt u ons hierover mailen!

Vragen en feedback
Wij raden u aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u Wijk Camminghaburen als volgt bereiken:

webredactie@camminghaburen.nl
Lieuwenburg 2
8925 CK Leeuwarden
058-2662525

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 januari 2019.