De wijk actueel

Lokaal nieuws

RSS

Harksit ynfolling Fryske taakstelling wynenerzjy

(tekst: provincie Friesland) Harksit ynfolling Fryske taakstelling wynenerzjy Provinsjale Steaten hearre graach de miening fan ynwenners fan Fryslân oer de plannen foar wynenerzjy yn Fryslân. Moandeitejûn 17 en tiisdeitejûn 18 novimber hâlde Provinsjale Steaten dêrom in harksit oer de ynfolling fan de Fryske taakstelling wynenerzjy. It kolleezje fan Deputearre Steaten hat op 29 oktober har […]Gehele artikel lezen

Wijk nieuws

Veilig Voelen in je eigen Wijk. Bijeenkomst Dinsdag 18 nov. 2014

Velig Voelen in je eigen Wijk. Welkom op dinsdag 18 november van 14.00 uur tot 16.00 uur. in MFC Camminghatins.

Lees meer »

Prijsuitreiking foto wedstrijd 8 nov.

Prijsuitreiking foto wedstrijd Camminghaburen noord.

Lees meer »

Beurs op zat. 1 november. MFC Camminghastins

Zaterdag 1 november wordt er een beurs georganiseerd in MFC Camminghastins.

Lees meer »

Wordt lid van het Wijkpanel en doe mee!

Leuke buurt? Wil jij helpen onze wijk leefbaar, sociaal en kindvriendelijk te houden?

Lees meer »

Creatieve workshops in MFC Camminghastins

Binnenkort zullen er aan aantal creatieve workshops van start gaan in het MFC

Lees meer »