Wijkpanel Camminghaburen

Informatie

Wij zetten ons in voor een levendige, schone, veilige, mooie en prettige leefomgeving.

Het wijkpanel is gesprekspartner voor de gemeente. Zij zet zich samen met de gemeente in voor een schone, veilige en prettige leefomgeving. U kunt bij uw wijkpanel terecht als u ideeën hebt over ontwikkelingen in onze wijk.

Het wijkpanel Camminghaburen zet zich in voor de gehele wijk. We richten daarbij de aandacht op:

 • Speelvoorzieningen
 • Voorzieningen voor de jeugd
 • Groenaanpak Camminghaburen
 • Verkeersveiligheid
 • Kwaliteit van de openbare ruimte
 • Sociale veiligheid (buurtpreventie)
 • Groenvoorziening
 • Kunst en Cultuur 
 • Straatmeubilair en openbare verlichting
 • Duurzaamheid en het stimuleren van duurzame technologie
 • Stimuleren van culturele activiteiten
 • Stimuleren van de biodiversiteit 

Nieuws

zaterdag 19 juni 2021

Graffiti Kunstwerk in aantocht

donderdag 8 april 2021

Nog een baby

woensdag 24 maart 2021

Berenbank, beregoed

maandag 22 maart 2021

Een nieuwe kunstenaar in de wijk?

Contact gegevens

Wij vergaderen 1x per maand, iedere derde dinsdag van de maand in het MFC Camminghastins, u bent van harte welkom, maar laat het graag even vooraf aan ons weten zodat we er in de planning rekening mee kunnen houden. 

E.mail: wijkpanelcamminghaburen@gmail.com

Post: Wijkpanel Camminghaburen.
p/a  Ajla Zildzovic
Postcode: 8926LH  Leeuwarden

Nuttige adressen

Natuurlijk werken we veel samen met de gemeente Leeuwarden. Veel informatie vindt u ook op de Gemeentelijke website Leeuwarden.nl

Voor meldingen van overlast: Meldpunt overlast telefoon 14058

Honden, liefdevol bezit voor velen, soms een heikel punt in een woonwijk, daarom: het gemeentelijk hondenbeleid.


Naar overzicht