Wijkpanel Camminghaburen

Informatie

Wij zetten ons in voor een levendige, schone, veilige, mooie en prettige leefomgeving.

Het wijkpanel is gesprekspartner voor de gemeente. Zij zet zich samen met de gemeente in voor een schone, veilige en prettige leefomgeving. U kunt bij uw wijkpanel terecht als u ideeën hebt over ontwikkelingen in onze wijk.

Het wijkpanel Camminghaburen zet zich in voor de gehele wijk. We richten daarbij de aandacht op:

 • Speelvoorzieningen
 • Voorzieningen voor de jeugd
 • Groenaanpak Camminghaburen
 • Verkeersveiligheid
 • Kwaliteit van de openbare ruimte
 • Sociale veiligheid (buurtpreventie)
 • Groenvoorziening
 • Kunst en Cultuur 
 • Straatmeubilair en openbare verlichting
 • Duurzaamheid en het stimuleren van duurzame technologie
 • Stimuleren van culturele activiteiten
 • Stimuleren van de biodiversiteit 

Nieuws

zaterdag 16 april 2022

Nieuwsbrief Groene Ster

maandag 27 december 2021

BEGIN HET JAAR GEZOND RUIM JE WIJK OP

dinsdag 31 augustus 2021

Jeuk als je stekels hebt

dinsdag 31 augustus 2021

De 3 4 5 regel

zaterdag 19 juni 2021

Graffiti Kunstwerk in aantocht

maandag 31 mei 2021

Iemand 50 geworden?

donderdag 8 april 2021

Nog een baby

woensdag 24 maart 2021

Berenbank, beregoed

maandag 22 maart 2021

Een nieuwe kunstenaar in de wijk?

maandag 15 maart 2021

Pas je op bij het nieuwe dijkje?

maandag 19 oktober 2020

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden

woensdag 16 september 2020

Nieuwe speelplek aan de Tjaardastate

vrijdag 20 juli 2018

Groenaanpak Camminghaburen

Nuttige adressen

Natuurlijk werken we veel samen met de gemeente Leeuwarden. Veel informatie vindt u ook op de Gemeentelijke website Leeuwarden.nl

Voor meldingen van overlast: Meldpunt overlast telefoon 14058

Honden, liefdevol bezit voor velen, soms een heikel punt in een woonwijk, daarom: het gemeentelijk hondenbeleid.

Wilt u contact met ons?

Wij vergaderen 1x per maand, iedere tweede dinsdag van de maand in het MFC Camminghastins, u bent van harte welkom, maar laat het graag even vooraf aan ons weten zodat we er in de planning rekening mee kunnen houden. 

E.mail: antondoele wijkpanelcamminghaburen@gmail.com

Post: Wijkpanel Camminghaburen.
p/a  Dhr. Anton Doele
Postcode: 8926LH  Leeuwarden


Naar overzicht