Stichting Wijk Camminghaburen

Informatie

Wijkvereniging is Stichting geworden. De Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Camminghaburen heeft op 2 juni 2014 rechtsgeldig(anoniem) besloten de wijkvereniging op te heffen en in de vorm van een stichting verder door te gaan.Daarom is de naam “Wijkvereniging Camminghaburen”op 21 juli j.l. gewijzigd in “Stichting Wijk Camminghaburen”. Deze omzetting heeft plaatsgevonden op 21 juli 2015 ten kantore van notaris Mr. A.Slagman.Er zijn een aantal redenen geweest voor het bestuur om over te gaan naar een stichtingsvorm.

Het MFC wil haar aanbod van activiteiten ook aanbieden aan belangstellenden van buiten de wijk

Belangstellenden van buiten de wijk kunnen toetreden tot het bestuur

Verdere samenwerking realiseren met partijen om de doelstellingen van de Stichting, de BHS en het MFC voor de wijk en een breder publiek mogelijk te maken.

Voorafgaand aan deze omzetting zijn de Stichting Palet en de gemeente Leeuwarden geïnformeerd over dit voornemen. Daarnaast heeft de Stichting alle rechten en plichten van de Wijkvereniging overgenomen.

Wat betekent dit alles:

  • De wijkvereniging is opgeheven en kent dus geen leden meer. De voormalige leden en donateurs zijn nu automatisch donateur van de Stichting Wijk Camminghaburen geworden.
  • Dit donateurschap kent dezelfde rechten en plichten als bij het oude lidmaatschap.
  • Iedereen kan donateur worden van de Stichting. Ook personen van buiten de wijk.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Wijk Camminghaburen:

 

Bestuur. bestuur@camminghaburen.nl

Korte toelichting op de activiteiten en donateurschap

De Stichting Wijk Camminghaburen betstaat uit een sociaal cultureel activiteitenteam naast de Kwadrantgroep. Samen exploiteren zij het Multifunctioneel centrum de Camminghastins. Zowel Palet als de nieuwe Wijkstichting organiseren activiteiten voor jong en oud. Voor een overzicht van de sociaal culturele activiteiten van de wijkstichting, klik op activiteiten overzicht.

Jaarlijkse terugkerende evenementen zijn o.a. het Sinterklaasfeest-Sintmaarten en het Wijkfeest.

Donateur worden van de Stichting Wijk Camminghaburen.

Wilt U Uw wijk levendig houden en bent U nog geen donateur? Meldt U dan aan bij ledenadministratie@camminghaburen.nl of via deze pagina.

Foto's & Video's


Naar overzicht