Informatie en contactgegevens

Spelregels van camminghaburen.nl

Camminghaburen.nl is er voor iedereen, ook voor kinderen. En omdat iedereen een bijdrage kan leveren vragen we je, als plaatser van berichten op Mijn Camminghaburen, te houden aan de volgende spelregels.

  1. Denk aan het plezier dat mensen beleven aan het lezen van je informatie of de bijdrage die je geeft aan een fijne leefomgeving in je eigen wijk. 
  2. Alle teksten die je schrijft zijn netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Zoals jij behandeld wil worden behandel je ook anderen op deze site. Spreek geen kwaad over personen, discrimineer niet, zet niet aan tot haat en roep niet op tot geweld. Ook niet voor de grap. (Algemene fatsoensnorm).
  3. Roep niet zomaar iets. Als je ergens iets van vindt, ondersteun dan je verhaal met uitleg (argumenten).
  4. Ga uit van vertrouwen; dat mensen of organisaties goede bedoelingen hebben.
  5. Je bent als schrijver zelf verantwoordelijk voor de informatie die je geeft en de juistheid daarvan. De eindredactie/beheerder is hiervoor niet verantwoordelijk. De eindredactie/beheerder is ook niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verkeerde informatie van jou als schrijver.
  6. De eindredactie/beheerder behoudt zich het recht voor om je verhaal, zonder opgaaf van reden, in te korten, aan te passen, niet te plaatsen of te verwijderen. 
  7. De eindredactie/beheerder geeft reacties met dreigende taal of hatelijke opmerkingen door aan de politie. 
  8. De schrijver mag, al dan niet met automatische middelen, geen toegang (proberen te) krijgen tot gegevens/data/software van het systeem waar Camminghaburen op draait, niet zelfstandig, maar ook niet met anderen, zonder schriftelijke toestemming van de eindredactie/beheerder van camminghaburen.nl.

Tot slot een tip: houd je teksten kort en duidelijk; dwaal niet te veel af van je onderwerp. Je kan altijd een tweede verhaal(tje) maken.