Informatie en contactgegevens

Donateurschap Stichting Wijk Camminghaburen

Donateurschap van de nieuwe Stichting Wijk (voorheen wijkvereniging) blijft mogelijk.

De Stichting waarborgt haar sociaal culturele activiteiten in uw wijk en werkt nauw samen met andere geledingen welke de leefbaarheid in de wijk bevorderen.
De contributie is per jaar voor leden en donateurs € 16,00.
Een lidmaatschap voor het hele gezin.

Na inschrijving ontvangt U een acceptgirokaart.
Na volledige betaling ontvangt U voor ieder opgegeven lid van het gezin of mede-samenwonenden een pasje.
Deze pasjes geven recht op reductie bij diverse activiteiten, welke door de werkgroepen of het bestuur worden georganiseerd.
Bij deze activiteiten dient U altijd Uw geldige pasje bij U te hebben!
Leden van onze wijkvereniging kunnen recht ontlenen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de wijkvereniging.
Donateurs hebben deze rechten niet, en kunnen alleen mensen zijn van buiten de wijk Camminghaburen.
 

Veel plezier bij onze wijkevenementen!

Het bestuur.

Inschrijfformulier