2021-04-01 19:19:02

Wip een tegel

Geplaatst door: Wijkpanel Camminghaburen op donderdag 1 april 2021

Van 30 maart tot en met 30 september zal het NK Tegelwippen plaatsvinden. Gemeente Leeuwarden en Groningen gaan hierbij de strijd met elkaar aan.

 

Het doel van het NK is om zo veel mogelijk verstening te veranderen in groen. Graag informeer ik u hierover.

Welke gemeente wipt de meeste tegels?
Inwoners en gemeenten kunnen tijdens het NK Tegelwippen tegels vervangen voor groen. De stenen die zij uit de grond halen, melden ze aan via de site van het NK Tegelwippen. De gemeente die aan het einde van de wedstrijd de meeste verstening heeft veranderd in groen, wint! Dit jaar zal gemeente Leeuwarden de strijd aan gaan met gemeente Groningen, daarvoor kunnen we uw hulp goed gebruiken.

Samen vergroenen we de gemeente
Tijdens het NK Tegelwippen wil de gemeente Leeuwarden namelijk zo veel mogelijk inwoners aansporen om mee te doen en hun eigen tuin, of (in overleg) gemeentegrond, te vergroenen. Dit doet de gemeente door middel van het organiseren van verschillende acties, de aandacht op het NK via diverse (social) media en in samenwerking met organisaties binnen de gemeente, waaronder mogelijk uw organisatie.

Hoe kunt u helpen?
Er zijn verschillende manieren waarop u als wijkpanel of dorpsbelang kan helpen met de wedstrijd en graag willen we dan ook om uw hulp vragen. U kunt helpen op de volgende manieren:

Het ophangen van communicatiemiddelen
Graag zouden wij een aantal posters van het NK Tegelwippen willen verspreiden in de gemeente. Heeft uw organisatie een goede plek die veel ogen trekt? Wij zouden u graag een communicatiepakket willen toesturen om dit op te hangen.

Meehelpen met de communicatie via uw website of social media
Wijkpanels en dorpsbelangen hebben vaak een groot bereik binnen hun grenzen met de website en social media. Hierom willen we u vragen om de wedstrijd ook via uw communicatiewegen met de inwoners te verspreiden. In de bijlage vind u een voorbeeld social media post die u kunt gebruiken op uw forum, hiernaast vind u hier ook een aantal beelden die u kunt gebruiken.

Buurtbewoners wijzen op subsidiemogelijkheden
In Leeuwarden is er subsidie beschikbaar voor het vergroenen van tuinen, door (deels)  tegels of grind eruit te halen en deze te vervangen door gras en/of planten. Informatie hierover is te vinden op de site van gemeente Leeuwarden.

Het organiseren van activiteiten 
Het betrekken van de inwoners lukt natuurlijk het beste wanneer dit op een grotere schaal wordt gedaan dan individueel. Door een activiteit te organiseren waarmee het NK Tegelwippen centraal staat, kunnen inwoners gezamenlijk aan de slag gaan in de eigen buurt en elkaar aansporen om te vergroenen. Uw organisatie zou hierin kunnen helpen door bijvoorbeeld een geveltuindag te organiseren, waarbij de inwoners allemaal een geveltuin aanleggen. Of een vergroeningsdag waarbij de handen ineen worden geslagen om alle tuinen te vergroenen. De hierbij vrijgekomen tegels kunnen dan geteld en aangemeld worden via de website van het NK Tegelwippen.

Graag horen we van u of uw organisatie wil helpen met het NK Tegelwippen
Voor meer informatie of voor het doorgeven van hulp bij communicatie en/of het organiseren van activiteiten, kunt u contact opnemen via NKtegelwippen@leeuwarden.nl

Samen gaan we gemeente Groningen verslaan!

Met vriendelijke groet,

Organisatie NK Tegelwippen gemeente Leeuwarde

 


Naar overzicht

Gerelateerd nieuws