Open Monumentendag Leeuwarden, zaterdag 9 september 10.00 - 17.00 uur

Geplaatst op 27 juli 2017

Thema: Woonhuizen en andere gebouwen van architect Piet de Vries (1897-1992). Eind jaren dertig werden onder zijn architectuur hele woonstraten in Leeuwarden gebouwd. De vormentaal van De Vries is die van de Amsterdamse School. Het Douwe Egbertspand op de hoek van de Doelesteeg is daar een voorbeeld van. 

Centraal Informatiepunt op zaterdag 9 september: Tweebaksmarkt 23, het voormalig telefoondistrictskantoor van de PTT.

volg de informatie op: 

www.openmonumentendag.nl/leeuwarden

aedlevwerd.nl

historischcentrumleeuwarden.nl

Facebook: open monumentendag Leeuwarden

 

Hieronder een uitgebreider tekst die u ook kunt plaatsen:

De Open Monumentendag (OMD) 2017 (zaterdag 9 september a.s.) staat volledig in het teken van Piet de Vries. Piet wie? Piet de Vries, een vermaard architect met een buitengewoon indrukwekkend oeuvre. Een ongekend en deels onbekend aantal ontwerpen in Leeuwarden en ook elders in Friesland, uit de periode jaren dertig tot en met jaren zestig. Zijn voormalig woonhuis en ontwerpbureau aan de Duifstreek is voor een groot deel nog in oorspronkelijke staat en is nu in gebruik bij onder andere de Stichting Piet de Vries. 

Een enigszins overeenkomstig pand van zijn tekentafel is het huidige D.E.-café op de hoek Ruiterskwartier en Doelesteeg. Een fors aantal woonhuizen heeft hij ontworpen; aan de Groningerstraatweg, Spanjaardslaan, Noordersingel, diverse straten in Huizum-west etc. Zeer bekend en vermaard in Leeuwarden en ver daarbuiten is het voormalige hotel “De Groene Weide”, inschrijfplaats tijdens enkele elfstedentochten. 

De route start bij het voormalige telefoonkantoor aan de Tweebaksmarkt, ook van Piet de Vries, uit een wat latere periode (jaren vijftig). Van nog recentere datum is het voormalige pand voor de Keuringsdienst van Waren aan de Oostergoweg en twee flatgebouwen aan de Verlengde Schrans.

Openstellen panden

Momenteel is de werkgroep OMD druk bezig met het “open praten” van een aantal van deze (en ook andere) panden. We hebben nu al een stuk of 12 interessante panden waarvan de eigenaren en/of bewoners graag medewerking willen verlenen om deze panden op 9 september a.s. open te stellen. Het wordt dus opnieuw een uiterst interessante OMD, met een mooie route langs interessante panden. Ook zijn er weer voorbereidingen gaande voor diverse nevenactiviteiten die op de een of andere manier een verband hebben met het thema. Daarover later meer.

Tentoonstellingen en andere activiteiten
Op 16 juni a.s. zijn alvast twee tentoonstellingen over Piet de Vries geopend. In het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) met Leeuwarder objecten) en in Tresoar (provinciaal). U vindt beide instellingen aan de Groeneweg, nabij de Oldehove en parkeergarage, op 10 minuten lopen van het treinstation. 

Hèt standaardwerk over Piet de Vries, geschreven door Rienk Terpstra, ligt in de boekhandels.

Busexcursie op zondag
Op zondag 10 september is het de bedoeling om in samenwerking tussen de werkgroep OMD en Tresoar een busexcursie te organiseren langs werk van de architect in de provincie. De route ligt nog niet vast, maar u kunt er van uitgaan dat het Hooglandgemaal in Staveren niet zal ontbreken en het voormalig gemeentehuis in Rauwerd evenmin.
Het wordt een mooi weekend!

 

« Naar overzicht