Oproep bestuurder en hulp financiële admin.

Geplaatst op 6 januari 2016

De Stichting Wijk Camminghaburen zoekt een bestuurslid. Deze enthousiaste man/ vrouw gaat samen met de Bestuurscommissie van het Multifunctioneel Centrum Camminghaburen(MFC) activiteiten ontwikkelen en geeft leiding aan de activiteiten. Het bestuur vergadert normaal 1 x per maand. Ook heeft het bestuur behoefte aan een persoon man/vrouw die de administratie van de financiën wil doen; dit is geen volledige bestuurstaak.

Voor beide functies kunt U voor 1 december 2015 contact opnemen met de heer A.H.Stoltenkamp(Fred),

Adres: Holdingastate 20, 8926 ME Leeuwarden

Emailadres: ahstoltenkamp@hotmail.com

Telefoonnummer: 058-2672696

 

N.B. De gegadigden hoeven niet in Camminghaburen te wonen.

« Naar overzicht