SKREP Kinderfysio, locatie Gezondheidscentrum Camminghaburen

Informatie

SKREP Kinderfysio helpt kinderen die problemen hebben met motoriek en beweging om ze beter te laten functioneren.

Skrep zet haar deskundigheid en inventiviteit graag in voor het kind. Skrep Kinderfysio werkt samen met verschillende fysiotherapiepraktijken in Tytjerksteradiel, Achtkarspelen, NoardEast-Fryslân en Dantumadeel om kinderfysiotherapie zo toegankelijk mogelijk te maken.


Naar overzicht