Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Jeugd- en Gezinsbescherming

Informatie

Werkt nauw samen met het sociale wijkteam.

Sluit aan met een outreachende aanpak en grijpt vanuit wettelijke verantwoordelijkheid in waar nodig. Samen met sociale wijkteam maken zij een (gezins-) veiligheidsplan dat structuur en veiligheid biedt, opdat cliënten met behulp van het sociale netwerk hun eigen kracht en vermogen tot zelfregie hervinden.


Naar overzicht