Stichting Kinderopvang Friesland, locatie Trianova

Informatie

 Het kind staat centraal! Hij of zij moet zich bij ons gelukkig voelen en het naar de zin hebben.

Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een veilige en huiselijke sfeer. Ruimte geven voor ontwikkelingen en het aanmoedigen van initiatieven vinden we daarin essentieel. Op deze locatie bieden we dagopvang voor kinderen van 0 - 4 jaar, buitenschoolse en tussenschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.


Naar overzicht