Welzijn Centraal - Jeugdsoos Camminghaburen

Informatie

Jeudsoos Camminghaburen, gevestigd in MFC Camminghaburen.

Welzijn Centraal biedt een breed pakket aan diensten en activiteiten op sociaal gebied. Welzijn Centraal werkt in opdracht van de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Het Bildt, Menaldumadeel, Franeker, Ferwerderadiel, de asielzoekerscentra in Fryslân en andere opdrachtgevers.


Naar overzicht