Professor Grewelschool - VSO

Informatie

Het VSO Leeuwarden is een neutraal bijzondere school, waarin de leerlingen centraal staan.

De school geeft onderwijs aan jongeren met gedragsproblemen en/ of psychiatrische problematiek van 12 tot 20 jaar, die onder andere daardoor moeilijkheden hebben met leren en moeilijk opvoedbaar zijn. De problemen hebben vaak te maken met gedrag, gebrek aan concentratie en moeilijkheden bij het volgen van een ‘gewone’ school.


Naar overzicht