IKC De Sprong

Informatie

De Sprong is een katholieke basisschool. Het Daltoniseren op De Sprong is een continu proces. Elke vijf schooljaren maakt de school een scan van de eigen Daltonontwikkeling. De uitkomsten van deze scan worden uitgezet in een Daltonontwikkelingsplan.


Naar overzicht