IKC Trianova

Informatie

Camminghaburen Noord. Werkt volgens de waarden van de Vreedzame school.

Missie

Kinderen van 0 t/m 12 jaar in een veilige, plezierige en kansrijke omgeving eigen talent te laten ontdekken d.m.v. een breed en gevarieerd aanbod en uit te bouwen binnen eigen mogelijkheden in samenwerking met ouders en andere betrokkenen.

Hetgeen centraal staat is de cognitieve, sociaal-emotionele, culturele/kunstzinnige en fysieke/sportieve ontwikkeling van kinderen.

 

Visie

Wij bieden de kinderen een basis voor een kansrijke toekomst, waarbij ze leren op een verantwoordelijke en respectvolle wijze met elkaar om te gaan vanuit ‘De Vreedzame School’ gedachte.

Elk kind mag er zijn en in goede samenwerking met  ouders/verzorgers streven we naar een optimaal leef- en leerklimaat voor ieder kind binnen ons Kindcentrum. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons Kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs.


Naar overzicht