Trianova

Informatie

Camminghaburen Noord. Werkt volgens de waarden van de Vreedzame school.

School en klas ontwikkelen zich tot een democratische gemeenschap, waarin kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.Trianova verzorgt het openbaar onderwijs in de wijk Camminghaburen.

De school bestaat uit twee zelfstandig opererende locaties. Elke locatie heeft een eigen missie en visie, uitgewerkt in een schoolplan. Dit betekent een eigen onderwijskundig- en personeelsbeleid.

De locatie Galamastins vindt u in het zuiden van de wijk Camminghaburen. De locatie Kingmastate vindt u in het noorden van deze wijk. Uitgebreide informatie met betrekking tot een locatie vindt u via onze website.


Naar overzicht