Korfbalvereniging Leeuwarden

Informatie

Korfbalvereniging Leeuwarden is op 11 maart 1925 opgericht op de Lange Pijp in de binnenstad van Leeuwarden. In 1925 begon onze vereniging als een korfbal én gymnastiekclub, genaamd KCGL Leeuwarden, wat na enkele jaren werd gesplitst in twee zelfstandige verenigingen.

De vereniging heeft op vele plaatsen in de stad haar domicilie gehad. In 1983 streken we neer op het sportcomplex het Kalverdijkje, aan de oostkant van de stad, tegen de, toen nieuwe, wijk Camminghaburen aan. Deze nieuwe plek gaf de vereniging de gelegenheid om te groeien. Door de groei van onze vereniging werd de behoefte om een eigen zaalruimte te realiseren, snel duidelijk. Er werd, met ondersteuning van subsidie door de Gemeente Leeuwarden, door vrijwilligers van de KVL een sporthal gebouwd, die de naam Camminghahal kreeg (de naam Cammingha is gerelateerd aan een adelijke familie die vele bezittingen in het gebied had). De zaalcompetitie van de drie verenigingen in de stad Leeuwarden, wordt hier gespeeld.

Mede door alle faciliteiten die er nu tot onze beschikking kwamen, groeide onze vereniging, maar ook de resultaten gingen omhoog. Aan het begin van deze eeuw (2000) speelde het 1ste team overgangsklasse. (nu hoofdklasse genaamd). Zoals bij vele verenigingen, en niet alleen in onze korfbalsport, is er in de loop van de jaren een omslag gekomen in de behoefte om te sporten. Het gebonden zijn aan vaste tijden bij verenigingen werd steeds minder aantrekkelijk en sportscholen deden hun intrede. Hierdoor werd ook onze vereniging getroffen en daalde het ledenbestand en daar aan verbonden ook de prestaties. Dit wetende wordt er momenteel veel inzet gestoken in het weer gezond maken van onze vereniging. We hopen in maart 2020 ons 95- jarig jubileum te kunnen vieren. En daarbij, OP NAAR DE 100! 


Naar overzicht