Plankzeilvereniging De Wielen

Informatie

De naam P.Z.V de Wielen (Plank Zeil Vereniging) stamt uit 1980. Het jaar dat de vereniging werd opgericht.

P.Z.V. de Wielen is vanaf de oprichtingsdatum altijd een erg actieve club geweest en in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen in Nederland


Naar overzicht