Van Harens Ensemble

Informatie

Het Van Harens Ensemble is een ensemble dat is opgericht in november 1986.

Het ensemble bestaat momenteel uit 19 zangers en zangeressen afkomstig uit de gemeente Het Bildt (St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Minnertsga, Oude Bildtzijl, Westhoek), Menaldum, Bergum, Rijperkerk, Leeuwarden en Veenwouden. Het koor staat sinds 1990 onder leiding van Henney Venema


Naar overzicht