Volièrevereniging Leeuwarder Vogelvrienden

Informatie

De volièrevereniging “Leeuwarder Vogelvrienden” stelt zich ten doel het houden en kweken van vogels te bevorderen d.m.v. het uitwisselen van ervaringen het houden van bijeenkomsten, het houden van lezingen door terzake deskundigen al dan niet begeleidt door middel van hedendaagse beeld en geluiddragers, het houden van tentoonstellingen enz., maandelijks ontvangen de leden het bondsblad “Onze Vogels”, een uitgave van de N.B.v.V.


Naar overzicht