Raad van Kerken Leeuwarden

Informatie

Wij zijn een samenwerkingsverband van christelijke kerken in Leeuwarden. Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad de Oecumenische dialoog met elkaar, ook met de kerken die geen lid van de Raad zijn.


Naar overzicht