Buurtpreventie

Informatie

Bewoners leveren vrijwillig een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van de wijk d.m.v. o.a. rondes lopen.

 De leden van het team zijn opgeleid tijdens een introductiecursus. Het team werkt nauw samen met andere organisaties zoals de gemeente, de politie, wijkpanel en welzijnswerk.


Naar overzicht