Fokus Camminghaburen

Informatie

Vrijheid en gewoon wonen met een fysieke beperking.

Fokus maakt het mogelijk. Een Fokuscliënt woont in een volledig aangepaste, gelijkvloerse woning. De Fokuswoningen liggen verspreid in een woonwijk of appartementengebouw en zijn van buiten niet als Fokuswoning herkenbaar.


Naar overzicht