Fysiotherapie Leeuwarden Aldlan, locatie Feddemastate

Informatie

Al 40 jaar jong, vitaal en vernieuwend. Integrale & Holistische  Zorg

Er is veel veranderd in de zorg. Zeker vanaf het moment dat de marktwerking is ingevoerd. Onze inzet en passie voor ons werk is niet veranderd. Dat begint al met het tijd nemen om naar jou te luisteren. Om van een klacht tot zorg te komen met een persoonlijk behandelplan, waarbij verwachtingen en doelen op elkaar zijn afgestemd. Voor de behandeling kiezen we in overleg datgene wat voor jouw het beste kan werken. Dit is integrale gezondheidszorg. 

De principes van de integrale gezondheidszorg kunnen als volgt samengevat worden:

  • De mens staat centraal, niet de methode
  • Het geheel is meer dan de som der delen (synergie)
  •  Er wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide variëteit aan interventie-modellen
  • Educatie is naast behandeling van groot belang om op die manier het bewustzijn te vergroten over ziekte en gezond zijn. 
  • De behandelaar – cliënt relatie vraagt een actieve participatie van zowel behandelaar als cliënt.

Balans brengen in je lijf, (d.w.z. beter in je vel zitten), en in je leven om zo met meer energie door je leven te bewegen.
In het algemeen is de volgorde in de behandeling het losmaken en bewustworden van je lichaam naar herstel en ervaren van de hervonden balans. Hierbij is het van belang dat het fysieke herstel wordt ondersteund met oefeningen: 

  • Adem-en ontspanningsoefeningen
  • conditie verbetering
  • voedingsstatus
  • mentale versterking..

Hiermee krijg jij de mogelijkheid om zelf actief met jou gezondheid bezig te zijn en een gezonde leefstijl te ondersteunen.

Aldlan Plus Programma

Als tegenhanger voor de keuzes voor schaalvergroting in de zorg die vanuit de overheid/verzekeraars gestimuleerd wordt, met de steeds toenemende beperkingen in de verzekeringspakketten, uniforme behandelprotocollen e.d., bieden wij U onder meer ons eigen ALDLANFYSIO PLUS PROGRAMMA. Op uw persoonlijke behoefte afgestemde en samengestelde programma’s, op individuele basis, met persoonlijke aandacht, begeleiding en coaching van uw eigen fysiotherapeut, eventueel gecombineerd met onze orthomoleculaire specialist, en specialistische behandeltechnieken, waar uw behoefte centraal staat want daar gaat het uiteindelijk om. Er is al genoeg massaliteit, digitale dominatie en groep sturing.

TOT ZIENS! Kees van de Velden en collega’s.


Naar overzicht