GGZ Kinnik Kind en Jeugd

Informatie

Kinnik kind en jeugd GGZ biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische stoornissen of problemen.

We starten vaak met gesprekken of groepstrainingen op de polikliniek. Soms is intensievere hulp nodig in de vorm van dagbehandeling. Bij ernstige problematiek kan opname in een kliniek of tijdelijk verblijf in een woonvorm de beste oplossing zijn. Ook behandelen we steeds vaker thuis.


Naar overzicht