Jeugdbibliotheek Camminghaburen

Informatie

Naast de jeugdbibliotheek in de Beurs kunnen kinderen tot 12 jaar vanaf nu ook terecht aan de Lieuwenburg 2.

De jeugdbibliotheek is gevestigd in het nieuwe Multi Functioneel Centrum Samen met scholen, instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzalen in de wijk wil de bibliotheek kinderen plezier in lezen en taal meegeven en de informatievaardigheden te vergroten.

De jeugdbibliotheek beschikt naast leesboeken, strips, prentenboeken, informatieve boeken en speelfilms ook over computers die kinderen kunnen gebruiken voor het zoeken van informatie en maken van werkstukken. Daarnaast geven bibliotheekmedewerkers elke middag hulp aan kinderen bij het maken van spreekbeurten of werkstukken.


Naar overzicht