Omrin Afval

Informatie

Omrin is inzamelaar en verwerker van afval

Wij zamelen afval in voor ruim 180.000 huishoudens in 16 Friese gemeenten, drie Groningse en ruim 7.000 bedrijven. De verwerking doen wij voor circa 800.000 huishoudens en vele bedrijven.

Omrin zet alles op alles om uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren. Passie voor het sluiten van kringlopen en daarin voorop lopen als netwerker in de verschillende productketens.

Onze naam ‘Omrin’, Fries voor ‘Kringloop’, sluit al prima aan bij de uitdagingen waarvoor wij ons als samenleving en onderneming gesteld zien. Samen halen we alles eruit.


Naar overzicht