Stichting Present Leeuwarden

Informatie

Slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Makelaar in vrijwilligerswerk. Biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.


Naar overzicht