UWV Werkbedrijf

Informatie

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. Zorgen voor een efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet). Daarnaast arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Naar overzicht