Dagcentrum Camminghaburen

Informatie

Niet iedereen die zelfstandig woont, heeft een sociaal netwerk.

Wie behoefte heeft aan sociale contacten en activiteiten kan terecht bij het dagactiviteitencentrum in MFC Camminghastins: een laagdrempelige voorziening voor buurtbewoners die hier samen kunnen komen om een praatje te maken, koffie te drinken, een warme middagmaaltijd te nuttigen en deel te nemen aan diverse activiteiten. U kunt een indicatie aanvragen bij de gemeente. Ook zonder indicatie kunt u naar het dagactiviteitencentrum (buurtkamer). U betaalt dan een eigen bijdrage van € 10,-

Wanneer: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30- 16.30 uur

Voor wie: alle inwoners Camminghaburen

Hoe vaak: van 1 tot 9 dagdelen (=4,5 dag)

Wat bieden we:  gezelligheid, structuur, koffiedrinken, activiteiten, warme maaltijd, cognitieve spellen en evt. verzorging.
Aanvragen via: sociaal wijkteam. Een indicatie wordt verstrekt op basis van o.a. lichamelijke (somatisch) of psychische problemen (GGZ, diagnose dementie)

Kosten: Eigen bijdrage = inkomens afhankelijk (WMO)
 

Indien van toepassing, samenwerking met GGZ, partner, familie, Tinz ouderenzorg Leeuwarden, Thuiszorg instanties, diëtisten, fysiotherapeuten etc.

Ook zonder indicatie kunt u naar het dagactiviteitencentrum. Aanmelden kan via het sociaal wijkteam.  We bieden dezelfde faciliteiten, inclusief warme maaltijd, maar:
        - u heeft geen persoonlijk begeleider
        - er is geen medisch dossier: geen doelen of acties
        - en u dient zelfstandig te zijn.

Lieuwenburg 2 (in MFC naast hoofdingang)

Telefoonnummer: 058- 2673016


Naar overzicht