Dementie Tinz Steunpunt Leeuwarden

Informatie

Geconfronteerd worden met een ernstige, progressieve ziekte als dementie is heel zwaar, zowel voor de persoon zelf als voor de mantelzorger.

 

Het is fijn als er dan iemand naast je staat die je helpt de zorg die nodig is te organiseren. In Friesland doet de casemanager TinZ dat.

Casemanagement wordt gezien als belangrijk instrument om goede ondersteuning te bieden aan de patiënt en aan de mantelzorger. Dit blijkt uit de ‘Landelijke evaluatie van casemanagement dementie’ van het NIVEL/Trimbos-instituut 2012. Doordat de casemanager helpt de zorg thuis goed te organiseren, kunnen mensen langer thuis blijven wonen en zijn ze minder snel aangewezen op zorg in een instelling.

Casemanagement is nog volop in ontwikkeling en bestaat uit een aantal elementen:

  • Onderzoek naar de gevolgen en problemen die de patiënt en de familie in het dagelijks leven op verschillende levensterreinen ondervinden, het helpen bij de zorgplanning en toezien daarop;
  • Informatie, advies, meedenken, voorlichting en aan mantelzorgers en hulpverleners;
  • Begeleiden van mensen met dementie, mantelzorgers en overige betrokkenen;
  • Coördinatie van zorg en communicatie over zorg.

Bij het Friese TinZ fungeert de casemanager als spin in het web van de alle verschillende aanbieders van zorg, welzijn en wonen. De cliënt staat hierbij altijd centraal. De casemanager kan worden omschreven als ‘dirigent van het hulpverlenersorkest’. Anno 2013 is TinZ niet meer weg te denken uit Friesland. Casemanagers van TinZ zijn ervaren vakvrouwen of mannen, met een gespecialiseerd verpleegkundige achtergrond, die zich richten op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten.

Vanuit zeven verschillende steunpunten werken de casemanagers door de gehele provincie. Cliënten en mantelzorgers blijken erg tevreden over de geboden zorg en begeleiding.

“De casemanager bood inzage in de mogelijkheden voor allerlei hulp en steun. Voor vragen over dementie en veranderingen in hoe ik me voelde kon ik altijd bij haar terecht. Ook bood ze steun bij het organiseren van hulp, dat vond ik geweldig. Zo regelde ze ook iemand die twee weken in huis kwam toen ik naar Amerika was. Ze heeft ook de aanvraag richting CIZ gedaan hiervoor. Ik had daar niet de energie voor.”(Clientenpanel Alzheimer Nederland)

Sinds de oprichting, vier jaar geleden, hebben zich inmiddels 37 Friese zorgaanbieders in het netwerk TinZ verenigd in een coöperatie. Dit is uniek in zorgland. Het laat zien welke resultaten er mogelijk zijn, zodra er samenwerking ontstaat tussen verschillende organisaties met een gezamenlijke missie: het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in Friesland.

Om trots op te zijn!

In december vorig jaar ontving TinZ uit handen van jury-voorzitter Ruud Lapré de Univé Paludanusprijs 2012 voor het beste zorgproject, dat zichtbaar resultaat levert aan de verbetering van de kwaliteit van zorg.

TinZ Netwerk Dementie Friesland werd geprezen om haar passie en enthousiasme om dementerende cliënten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen.

‘De kracht van dit project komt voort uit de samenwerking van de aangesloten zorginstellingen in Friesland waarbij niet naar het eigen belang wordt gekeken, maar alles draait om de cliënt’, zo luidde de conclusie van jury-voorzitter Ruud Lapré. En daar mogen we in Friesland best trots op zijn!


Naar overzicht