Huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum Camminghaburen

Informatie

Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Camminghaburen, is in 1981 opgericht en heeft de volgende disciplines in loondienst:

  • Huisartsenpraktijk: huisartsen, physician assistant, praktijkverpleegkundigen (POH-S), centrumassistentes
  • Apotheek: apothekers, apotheekassistentes en algemeen medewerkers
  • Fysiotherapie: fysiotherapeuten

Als centrum staan we voor het leveren van kwalitatief goede eerstelijnszorg, vanuit gezamenlijkheid met inbreng van eigen expertise.

Disciplines werkzaam binnen het Gezondheidscentrum, maar niet in loondienst bij het Gezondheidscentrum:

  • Praktijkverpleegkundige (POH-GGZ) (GGZ-Friesland)
  • Praktijkondersteuner huisartsen GGZ Jeugd (VOF Minskenwurk)
  • Jeugdgezondheidszorg (GGD Fryslân)
  • Thuisverpleging en –verzorging (Thuiszorg Het Friese Land, Palet)
  • Voedings- en dieetadvisering (Diëtistenpraktijk N. van der Bij)

Kijk op onze website voor meer informatie.


Naar overzicht