Hulpmiddelen Advies Centrum

Informatie

Wie hulpmiddelen nodig heeft en geen beperking in keuze, advies of beschikbaarheid wil: onder één dak: Hulpmiddelen Centrum (HMC), Lammert de Vries Revalidatietechniek, Dantuma Medische Speciaalzaken en de Groene Kruis Winkel.

Hulpmiddelen Centrum & Lammert de Vries: 0511 - 460 660
Dantuma Medische Speciaalzaken: 0800 – 280 04 09
Groene Kruis Winkel: 0512 - 541 701
 


Naar overzicht