Sociaal Wijkteam Noordoost

Informatie

Het Sociaal Wijkteam Noordoost is actief in Camminghaburen en Heechterp/ Schieringen.

Het team biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden er niet meer uitkomen. Bij het vinden van een passende oplossing werken ze actief samen met bewoners, vrijwilligersinitiatieven en andere professionals.

Daarnaast ondersteunen ze bewoners, de wijkvereniging, het wijkpanel en andere initiatieven bij het opstarten van projecten en collectieve voorzieningen.


Naar overzicht