71 Nieuwsberichten

Door Wijkpanel Camminghaburen maandag 28 december 2020

Carbid schieten

GEMEENTE LEEUWARDEN. Carbidschieten is toegestaan onder de geldende Covid regels: 2 personen maximaal bij elkaar en indien niet behorend tot dezelfde huishouding dan 1.5 meter afstand. Bij een...

Door Wijkpanel Camminghaburen woensdag 23 december 2020

Slechte Essen worden gekapt in Camminghaburen.

Aan de bewoners van: Leeuwarden Essentaksterfte Fysiek domein Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting/ CT 14 058 plattegrond te vellen essen 28 december 2020 Geachte...

Door Wijkpanel Camminghaburen maandag 21 december 2020

Tiny Forest park met prachtige wedstrijd voor iedereen.

Er komt . . . . . . . . een klein . . . . . door de kinderen . . . . zelf aangelegd bosje: een “Tiny Forest”. Begin december is er door bassischoolkinderen in onze wijk een klein...

Door Kwadrantgroep zaterdag 5 december 2020

Fietsen alle jaren

De duofiets Camminghaburen is van Palet overgegaan naar Fietsen Alle Jaren.

Door Stichting Wijk Camminghaburen donderdag 26 november 2020

Bericht van Stichting Wijk voor donateurs

Beste donateur, wijkbewoners en gast van het MFC. In deze bijzondere tijd waarin COVID-19 dagelijks nieuws is willen we u informeren over ons MFC. Het is een lastig jaar geweest waarin we...

Door AddNoise Internet & Design maandag 16 november 2020

Vacature webdeveloper Javascript, PHP, MySQL

We zijn op zoek naar een nieuwe collega die ons team voor 32 tot 40 uur per week komt versterken.

woensdag 11 november 2020

Plezier op de fiets

Helaas wordt het weer slechter en kan de wekelijkse fietstocht op woensdag ochtend niet altijd meer door gaan. Wilt u toch graag fietsen? Neem dan contact op met de buurtsportcoach. Met...

dinsdag 3 november 2020

Dansen op recept

Dansen op Recept, een programma met danslessen voor mensen met de ziekte van Parkinson. Op 9 locaties in heel Friesland dansen nu ruim 100 mensen mee! Dans op Recept breidt uit voor mensen met CVA...

Door Wijkpanel Camminghaburen maandag 19 oktober 2020

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden

De Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden is een onafhankelijk adviesorgaan binnen de gemeente Leeuwarden die het college van burgmeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over beleid...

Door Wijkpanel Camminghaburen woensdag 14 oktober 2020

Nieuw Speel en Voetbalveld voor de jeugd in Wijkpark

Het Wijkpanel Camminghaburen en de Gemeente Leeuwarden hebben samen aanvullende speelobjecten toegevoegd in de nabijheid van de Speelkooi.

donderdag 8 oktober 2020

Digi donderdag computer hulp op elke donderdag 13.30-16.00

Bij de digi-donderdag kun je zonder afspraak naar binnen lopen. Onze vrijwilligers helpen je met vragen over: hulp bij internetbankieren aanmelden voor online cursussen omgaan met je...

Door Wijkpanel Camminghaburen woensdag 16 september 2020

Nieuwe speelplek aan de Tjaardastate

Het Wijkpanel van Camminghaburen is blij dat er weer een grote wens in vervulling is gegaan. Een nieuwe, prachtige speelplek voor de kleintjes aan de Tjaardastate.

donderdag 27 augustus 2020

Buurt AED actie in Lautastate en Jornsmastate is een groot succes

Wellicht hangt op initiatief van een bewoner in de LAutastate en Jornsmastate binnenkort een AED in de straat. De buren hielden samen een inzamelactie voor een AED, via het platform BuurtAED.nl...

dinsdag 14 juli 2020

Biodiversiteit initiatieven

In het kader van het herstelplan biodiversiteit van de provincie Friesland wordt onderstaande enquête verspreid. De provincie heeft de gemeente Leeuwarden gevraagd om bij te dragen aan de...

donderdag 30 april 2020

Post van de buurtsport coaches (bv SPORT)

Onderstaand bericht is gedeeld met zorgaanbieders, huisartsen, fysiotherapeuten etc. Zouden jullie deze ook willen delen via Facebook met het volgende bericht:Helaas leven wij met elkaar nog...

Door Wijkpanel Camminghaburen woensdag 22 april 2020

Nieuwsbrief Wijken & Dorpen

We zitten in een bijzondere tijd. Veel mensen werken thuis, kinderen krijgen les via een beeldscherm, we kunnen elkaar niet meer bezoeken.

zondag 19 april 2020

Persbericht Veiligheidsindex Gem Leeuwarden

PERSBERICHT: Gemeente Leeuwarden in 2019 veiliger, score weer boven 7,5

Door Wijkpanel Camminghaburen zondag 19 april 2020

Start werkzaamheden fietspad Kanaalweg - Grovestins

De werkzaamheden voor het fietspad Kanaalweg en Grovestins Noord worden zo snel mogelijk weer opgestart.

Door Wijkpanel Camminghaburen vrijdag 6 maart 2020

Visie op kunst en cultuur Gemeente Leeuwarden.

De nota richt zich op wat vanuit het perspectief van de gemeente nodig is om ook na 2018 een aantrekkelijke culturele hoofdstad en regio te blijven en niet terug te vallen naar het kunst- en...

Door Wijkpanel Camminghaburen dinsdag 3 maart 2020

Deels herziening bestemmingsplan Groenester

Momenteel wordt gewerkt aan een bestemmingsplan voor het gebruik van een deel van het recreatiegebied De Groene Ster als evenemententerrein.