Bedankbrief aan bewoners Camminghaburen Noord

Beste Wijkbewoners,

Nogmaals hartelijk dank dat jullie de petitie hebben ingediend voor Groen Verbindt Camminghaburen!
De teller staat nu op 309.

We zijn heel blij met jullie reacties, hart voor het groen en elkaar en dat jullie mee willen helpen!

We hebben met een afvaardiging van verschillende groeperingen ons uiterste best gedaan,
Stichting Leefbaarheid Camminghaburen, het Wijkpanel,  het kindcentrum Trianova, buurtbewoners
en ouders, ondersteund door het Instituut voor Natuur en Milieueducatie.
Het was een moeilijk gesprek. In plaats van een half uur duurde de zitting ruim een uur.

Opvallend was dat er geen mensen van het Mienskipfonds zelf aanwezig waren.

De geschillencommissie vertelde ons dat we over 6 a 8 weken te horen krijgen wat de geschillencommissie
besloten heeft. Of zij ons bezwaar terecht of onterecht vinden.

We zijn benieuwd naar de uitspraak, spannend.

Met vriendelijke groet,
Frits Klein Meulekamp, wijkpanel Camminghaburen
Anton Doele, Stichting Leefbaarheid Camminghaburen