2023-11-30 13:58:39
Uitgelicht

4 December Bewonersbijeenkomst i.v.m. overlast Vijverpark de Uilenburgzoom

Geplaatst door: Wijkpanel Camminghaburen op donderdag 30 november 2023

Geachte heer/mevrouw,

De afgelopen periode ontving de gemeente Leeuwarden meerdere signalen van jeugd- en vuurwerkoverlast in de omgeving van het Kronenbergerpark in Camminghaburen. Wij onderkennen dit probleem en we kunnen ons voorstellen dat dit erg vervelend voor u is.

De gemeente heeft daarom, met handhaving, politie en Amaryllis jongerenwerk, verschillende maatregelen genomen om de overlast te beperken. Zo is toezicht vanuit handhaving en politie verscherpt, is er vanuit Amaryllis jongerenwerk een bijeenkomst georganiseerd om met jongeren te spreken over de overlast en zijn er vanuit de burgemeester brieven gestuurd naar ouders.

Als gemeente willen we graag dat het Kronenbergerpark een fijne plek is voor iedereen. Voor omwonenden en bezoekers, voor jong en oud. We bekijken graag samen met u hoe we dat kunnen bereiken. Daarom ontvangt u deze uitnodiging:

Wanneer : Maandag 4 december 2023

Tijd : 19.00 – 21.00 uur

Locatie : Multifunctioneel Centrum Camminghastins

Adres : Lieuwenburg 2, 8925 CK Leeuwarden

Bij deze bijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente, handhaving, Meldpunt Overlast Leeuwarden, Amaryllis jongerenwerk en de wijkagent aanwezig om te vertellen wat zij doen en om met u in gesprek te gaan. We zien u graag op maandag 4 december 2023.

Hoogachtend, M.R. Tiemes,

Senior beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid


Naar overzicht

Gerelateerd nieuws