2021-06-30 16:03:11

Een cheque voor 'meester' Foppe, Rayonmanager Groen van Rayon 6

Wat er aan vooraf ging: 

In het overleg op 23 juni met de gemeente ambtenaren Groen: Bram Bleeker, Teamleider Uitvoering Buitendienst en Nico Kelderhuis, senior Beheerder Groen en Spelen bij de Gemeente Leeuwarden met de Commissie Groen van het Wijkpanel Camminghaburen is er over veel Groen Verbindt Camminghaburen- en andere wensen gesproken. Wensen die al jaren leven onder de bewoners van Camminghaburen zoals een schelpenpad langs de de Anne Vondelingweg bij Liander.

Zo is ook gesproken over de intentie om de functie van Rayonmager Groen van Rayon 6 een ruimere verantwoordelijkheid en bevoegdheid te geven met een eigen bescheiden budget zodat er sneller en adequater ingespeeld kan worden op kleine groen wensen in de wijk. Een mooie intentie waar het Wijkpanel Camminghaburen ook haar steentje aan wil bijdragen. Samenwerken waar het kan.

De Commissie Groen van het Wijkpanel Camminghaburen vatte de koe bij de horens. Een man een man, een woord een woord. Het bestuur van het wijkpanel zette de uitgesproken intentie direct om in daden. Janco en Frits vormen de commissie groen bij het wijkpanel. Zij overhandigden Foppe op 30 juni een cheque van €1.000 om, samen met zijn team en geheel naar eigen inzicht, te besteden dit jaar aan het mooie groen in onze wijk.

Het was voor hem een grote verrassing want 'meester' Foppe kwam, zo dacht hij, alleen om met de kinderen het bloemenveld in te gaan zaaien. Het was helaas te nat en te drassig om te zaaien en daarom vertelde 'meester' Foppe wat er nu ging gebeuren. 

De kinderen van onder andere het Kindcentrum Trianova helpen regelmatig mee om Camminghaburen nog mooier en biodiverser te maken; bloemen in zaaien, fruitbomen aanplanten, een broekbos aanleggen  en hielpen ze mee met het vlechten wilgentenen. Samen en onder begeleiding van de Rayonmanager Groen; 'meester' Foppe de Haan en zijn team. En dan vertelt hij gelijk over al het mooie groen in de wijk en waarom dat zo belangrijk is voor de dieren en de mensen die er wonen.

Ook de eendenkorven zijn een idee van hem. De Rayonmanager Foppe is daarom graag gezien in onze wijk. 


Naar overzicht

Gerelateerd nieuws