BV Sport

Geplaatst op 5 december 2018

Nieuwe cursusgroep LSR

In de week na de voorjaarsvakantie (richtdatum = 27 februari) starten we in samenwerking met het ROC Friese Poort in Leeuwarden een nieuwe groep LSR. Deze groep zal bestaan uit studenten social work van de Friese Poort, aangevuld met mensen die wij aanleveren. In totaal is er ongeveer ruimte voor 8 tot 11 mensen die in deze groep kunnen aansluiten. De lessen op het Friese Poort zullen op woensdag van 14.00 – 17.00 uur worden gegeven. We hebben bewust gekozen voor een open inschrijving zonder een limiet te stellen omdat we in geval van veel interesse mogelijk ook een tweede groep kunnen organiseren. Voor mensen die niet op woensdagmiddag kunnen is dit dus mogelijk een oplossing, ik zou dan ook nog niets communiceren over het tijdstip of de dag.

Werving:
Geïnteresseerde mensen kunnen zich aanmelden door een CV en een motivatiebrief te sturen.Ze worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek om eens nader kennis te maken. Dit is dus geen sollicitatiegesprek, wel kunnen we in sommige gevallen na een gesprek tot de conclusie komen dat het toelaten van een persoon wel of niet aan te raden is. De kosten voor de cursus zijn € 150,00. De kosten die we maken zijn het aanschaffen van een map, de aanvragen en afnemen van de PVB’s en het aanvragen van een VOG.

De kosten mogen geen belemmering zijn om deel te nemen, wij kunnen een deelnemer altijd helpen om aan het benodigde bedrag te komen via wijkpanels, subsidieaanvragen (kortom: even creatief zijn). Wanneer mensen geen geldig VOG kunnen weerleggen mogen ze niet deelnemen aan de cursus.

Aanmelden kan tot vrijdag 8 februari.
Potentiële deelnemers kunnen we vinden via sociale wijkteams, sportvereniging, BSO, vrijwilligersorganisaties, scholen etc.

Inhoud cursus:
Mensen ontwikkelen tijdens de cursus competenties als les en leidinggeven, organiseren, evalueren en reflecteren.Dit doen ze tijdens onze lessen in theorie en vooral praktijklessen, daarnaast hoort een stage van tenminste 30 uren bij een zelf te kiezen organisatie. De praktijk leert dat een stage met een grotere omvang met verschillende doelgroepen als meerwaarde werd ervaren.

Mocht een wijkpanel bijvoorbeeld betalen, dan zou de cursist in ruil daarvoor ook een aantal verplichte werkzaamheden kunnen doen voor de wijk. Jullie kunnen daar een belangrijke rol in spelen, wellicht zouden jullie ook een deel stagebegeleiding kunnen bieden.

Hieronder een overzicht van de cursus:

- Aantal contacturen - 40 uren

- Aantal uren stage   - 30 uren

- Aantal coachuren - 2 uren per persoon per traject!

- Aantal uren zelfstudie - 40 uren

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.


Tel. 06 31 96 34 43
(e) f.visser@bvsport.nl
bvsport

https://twitter.com/bvsport

https://www.bvsport.nl

« Naar overzicht