Media toevoegen aan een aanbieding

Nadat je een aanbieding hebt geplaatst kan er media (afbeeldingen en video's) worden toegevoegd.

1. Ga links in het navigatiemenu naar Aanbiedingen.

2. Klik op de aanbieding in het overzicht.

3. Om een video toe te voegen klik je op de knop YouTube Toevoegen. Voer de URL in en klik op OK.

4. Om een afbeelding toe te voegen klik je op de groene knop Uploaden. Selecteer één of meerdere afbeeldingen en bevestig de selectie.

5. Met de knop + Toevoegen verschijnt de geüploade media. Ook hier kun je afbeeldingen en video's toevoegen.

Om media weer los te koppelen selecteer je de afbeelding of video en klik je op de knop Loskoppelen.